ISS Food Services Suomi

Kansainvälinen kokemus, skandinaavinen näkemys, paikallinen elämys​

Vastuullisuus – Mitä se tarkoittaa ISS Food Services näkökulmasta?

Vastuullisessa liiketoiminnassa otetaan huomioon taloudellisen vastuun lisäksi sosiaalinen ja ympäristövastuu. Vastuullista liiketoimintaa on edistänyt tehokkaimmin ihmisten kasvava tietoisuus vallitsevista sosiaalisista epäkohdista ja globaaleista ympäristöhaasteista. Jokaisen yrityksen tulee määritellä, mitä vastuullisuus tarkoittaa omassa liiketoiminnassa.

Vastuullisuustyömme tavoitteiksi ISS:llä olemme valinneet YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteesta 7 ISS:n liiketoimintaan parhaiten soveltuvaa päätavoitetta. Näihin olemme määritelleet toimenpiteet, joita edistämme läpi organisaation. Tavoite kulutus- ja tuotantotapojen kestävyydestä koskettaa erityisesti ruokailupalveluitamme.

Ravintolapalveluissa ympäristövaikutukset liittyvät keskeisesti ruoan alkutuotantoon, joka muodostaa noin viidenneksen kulutuksen ilmastopäästöistä. Vastuullisuutta tuleekin tarkastella kokonaisvaltaisesti koko tuotteen elinkaaren ajalta. Raaka-ainevalinnat ja niiden jäljitettävyys muodostavat perustan kestävälle ruokakulttuurille. Ei siis ole sattumaa, mitä raaka-aineita reseptiikkaamme sisällytämme. Maistuvat ja ravitsevat uudet reseptit ovat avainasemassa kulutustottumuksien uudistamisessa.

Toinen keskeinen vastuullisuuden osa-alue ruokailupalveluissa on hävikin minimointi. YK:n kestävän kehityksen tavoite kulutus- ja tuotantotapojen kestävyydestä sisältää pyrkimyksen ruokahävikin puolittamiseen koko tuotantoketjun osalta. Koska ruoan ilmastovaikutukset syntyvät alkutuotannossa, on hävikiksi päätyvä ruoka kuormittanut ympäristöä täysin turhaan. Kuvaavaa on, että yhden poisheitetyn kinkunsiivun ympäristövaikutukset ovat suuremmat kuin kinkkupaketin valmistamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset.

Tai miltä kuulostaa ajatus siitä, että perjantaisin keittiöidemme ammattilaiset valmistavat ruokaa suoraan pois heitettäväksi, mikäli laskennassa käytetään linjastoravintolan keskimääräistä hävikin suuruutta! Sellaiseen resurssien haaskaukseen meillä ei ole varaa. Hävikin seuranta ja kirjaaminen tuleekin olla päivittäinen rutiini jokaisessa ravintolassa. Tänä vuonna hävikin minimointi on ruokailupalveluidemme yksi keskeisimmistä tavoitteista.

ISS:llä raportoimme omasta vastuullisuustyöstämme vuosittain yritysvastuuraportin muodossa. Raportissa kuvaamme avoimesti vastuullisuustyötämme, sen onnistumisia ja haasteita. Sähköinen raportti vuodesta 2019 julkaistaan huhtikuun alussa. Vastuullisuusraportti on oivallinen työkalu myös asiakastyöhön. Sen avulla on helppo esitellä asiakkaille niin ruokailu- kuin muidenkin palveluidemme vastuullisuuden kulmakiviä, tehtyjä toimenpiteitä ja saavutettuja tuloksia. Niistä kannattaa olla ylpeä, sillä olemme tehneet erinomaista työtä vuonna 2019, josta on hyvä jatkaa tänä vuonna eteenpäin.

Vastuullisuus on parhaimmillaan osa menestyvän yrityksen ammattilaisten ydinosaamista. Me edelläkävijänä voimme haastaa perinteisiä ruokailutottumuksia ja muuttaa makuelämyksiä entistä kestävämpään suuntaan. Avaamalla uusia makumaailmoja asiakkaillemme, voimme edistää uusien raaka-aineiden ja reseptien päätymistä entistä useampaan kotikeittiöön, osaksi arjen ruokarutiineja.